دستگیره پلاک 2290

دستگیره کد 2290 از جنس آلومینیوم با ظرافت طراحی فوق العاده که از دستگیره های پلاک سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ های استیل و زیتونی با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است.

دستگیره رزت 3203

بطور کلی دستگیره رزت کد 3203 دارای پایه مربعی می باشد که چهارگوشه آن دارای طرح برگ می باشد دور قسمت ورودی کلید دایره ای ساده است و در قسمت ابتدایی شروع دستگیره شکل برگ روی آن نقش بسته است، ابتدای دستگیره انتهایی به سمت پایین دارد و انتهای آن انحنایی به سمت بالا دارد، قسمت زیرین دستگیره ساده است و روی دستگیره طرح برگ دارد که از گوشه شروع شده و تا وسط دستگیره ادامه دارد که از جنس زاماک با روکش آبکاری شده به روش الکترولیز در رنگ های زیتونی و نسکافه ای تولید شده است. دستگیره پلاک کد 3203 با شماره 31809 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد .

دستگیره پلاک 2132

دستگیره کد 2132 از جنس زاماک با ظرافت طراحی بی نظیر و دستگیره ارگونومیک که از دستگیره های پلاک سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ زیتونی با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است. دستگیره پلاک کد 2132 با شماره 32291 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد .

دستگیره رزت 1604

بطور کلی دستگیره رزت کد 1604 دارای گرد گلدار می باشد و قسمت داخلی دستگیره دارای یک ردیف نقاط برجسته می باشد،دستگیره دارای قوسی درمیان آن است در وسط دستگیره از ابتدا تا انتها نقاط برجسته دایره ای شکل وجود دارد،در قسمت پایینی دستگیره طرحی برگ شکل موجود است که از جنس آلومینیوم با روکش آبکاری شده به روش الکترولیز در رنگ زیتونی تولید شده است. دستگیره پلاک کد 1604 با شماره 38974 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد .

دستگیره پلاک 1616

دستگیره کد 1616 با ظرافت طراحی بی نظیر و دستگیره ای زیبا در رنگ های زیتونی و نسکافه ای با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است. دستگیره پلاک کد 1616 با شماره 31469 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد

دستگیره پلاک 2030

دستگیره کد 2030 از جنس آلومینیوم می باشد که با طراحی زیبا و با در نظر گرفتن ارگونومی بودن دستگیره طراحی گردیده است. محصول فوق از دستگیره های پلاک سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ های نسکافه ای و زیتونی با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است.

دستگیره پلاک 1632

دستگیره کد 1632 از جنس زاماک می باشد که با طراحی زیبا و با در نظر گرفتن ارگونومی بودن دستگیره طراحی گردیده است. محصول فوق از دستگیره های پلاک سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ های نسکافه ای و زیتونی با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است. دستگیره پلاک کد 1632 با شماره 31809 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد .

دستگیره پلاک 1529

دستگیره کد 1529 از جنس زاماک با ظرافت طراحی بی نظیر و دستگیره ارگونومیک که از دستگیره های پلاک سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ استیل ، زیتونی و نسکافه با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است. دستگیره پلاک کد 1529 با شماره 32072 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد .

دستگیره پلاک 1937

دستگیره کد 1937 از جنس آلومینیوم با ظرافت طراحی بی نظیر و دستگیره ارگونومیک که از دستگیره های پلاک سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ های طلایی و زیتونی با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است. دستگیره پلاک کد 1937 با شماره 38271 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد

دستگیره پلاک 1915

دستگیره کد 1915 از جنس آلومینیوم با ظرافت طراحی بی نظیر و دستگیره ارگونومیک که از دستگیره های پلاک سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ های طلایی ، زیتونی و نسکافه ای با 5 سال ضمانت کیفیت محصول به تولید رسیده است. دستگیره پلاک کد 1915 با شماره 38271 توسط شرکت ترووان ثبت صنعتی گردیده که نشان از طراحی انحصاری آن داشته و مشابه ای در بازار ندارد .

دستگیره رزت 4103

دستگیره کد 4103 از جنس زاماک با ظرافت طراحی فوق العاده که از دستگیره های رزت سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ های طلایی و زیتونی به تولید رسیده است. با 5 سال ضمانت کیفیت

دستگیره رزت 3303

دستگیره کد 3303 از جنس زاماک با ظرافت طراحی فوق العاده که از دستگیره های رزت سری کوئین شرکت ترووان می باشد و در رنگ های زیتونی و نسکافه ای به تولید رسیده است.